Welkom

In Beeld is een praktijk voor kindercoaching & counseling. Ik begeleid kinderen die problemen ervaren in school- en/of thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat kinderen/jongeren te maken krijgen met een (groot) verlies, omdat hun ouders gaan scheiden of omdat er iemand ernstig ziek ik of is overleden. Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij mij terecht met hulpvragen over rouw na overlijden, echtscheiding, verhuizing en/of bij een ernstige ziekte in het gezin.  

Ook begeleid ik kinderen en jongeren met leerproblemen (lezen, rekenen of spelling of kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren en/of impulsief reageren). Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie, dyscalculie en dysgrafie (slecht handschrift). Maar ook kinderen die angstig zijn, sociaal onhandig of die moeite hebben met luisteren wil ik graag helpen. De problemen kunnen het gevolg zijn van AD(H)D, ASS (autisme spectrum stoornis), Faalangst, Dyslexie, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid enz. Maar misschien is het voor u zelfs helemaal niet duidelijk wat de oorzaak is van de problemen van uw kind. Voor mijn werkwijze is het niet belangrijk of er al dan niet een diagnose is vastgesteld. Ik weet dat veel van de problemen veroorzaakt worden door een andere manier van waarnemen, het zogenaamde beelddenken. Door te kijken en te luisteren naar de problemen van uw kind ontstaat er voor mij een beeld en stem ik daar mijn coaching & counseling op af.

Iedereen heeft dingen waar hij goed in is, iedereen heeft wel ergens talent voor. D.m.v. onderzoek kijk ik waar problemen zich voordoen maar juist ook waar de kwaliteiten liggen. Met individuele coaching en/of counseling help ik de problemen aan te pakken en talenten te benutten. Daarnaast ontvangt uw kind tips en handvatten die ze kunnen gebruiken in het dagelijks leven, op school en thuis. Doel is dat belemmeringen omgezet worden in mogelijkheden!

Trudy Borst is aangesloten bij: DDAI DDA-NL, VVDC en Adiona

Geen nieuws beschikbaar.