Rouw&verlies in beeld

In mijn praktijk werk ik met kinderen en jongeren die te maken krijgen met een (groot) verlies. Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij mij terecht met hulpvragen over rouw na overlijden, echtscheiding, verhuizing en bij een ernstige ziekte in het gezin. Daarnaast verzorg ik workshops POPtalk®, waarbij ik anderen leer over de kracht van verbeeldende communicatie.

De wijze waarop kinderen met rouw omgaan verschilt per kind en ontwikkelingsfase. Dit betekent ook dat de begeleiding per kind en ontwikkelingsfase anders zal zijn. Kinderen zijn niet steeds bezig met rouwen. Ze rouwen in stukjes! Soms lijkt het zelfs alsof er niets is gebeurd. De wijze waarop een kind de dood en een verlies ervaart hangt o.a. af van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het belangrijkste is: op leeftijdsniveau eerlijk zijn en duidelijkheid geven. De reacties op het verlies kunnen tot uiting komen in allerlei gevoelens en emoties zoals boosheid, pijn, angst, verdriet, schuldgevoelens, afwijkend gedrag en/of lichamelijke klachten. Dit kan voor kinderen en jongeren enorm verwarrend en intens zijn. Voor ouders kan het soms erg lastig zijn om, naast het eigen rouwproces en de dagelijkse opvoeding, met het rouwproces van hun kind(eren) om te gaan. En omgekeerd geldt hetzelfde: voor kinderen kan het lastig zijn om te rouwen in het gezin omdat zij vaak, onbewust, anderen niet nog meer willen belasten. In Beeld kindercoaching&counseling biedt hierbij ondersteuning. In mijn praktijk gaan de kinderen en jongeren op een creatieve en verbeeldende manier aan de slag met hun rouw/verlies.

Met behulp van poppetjes en diverse andere materialen worden gesprekken in beeld gebracht. Zo ontstaat er overzicht en inzicht in complexe situaties. Bovendien schept het werken met POPtalk®,  een bepaalde mate van afstand waardoor het mogelijk wordt om verwarrende en/of emotioneel beladen onderwerpen met de poppetjes neer te zetten. De vaak overweldigende emoties, gebeurtenissen en patronen rondom het verlies worden daardoor weer overzichtelijk en behapbaar. Hoe vaak zeggen we niet: Woorden schieten te kort…Maak dus gebruik van beelden. Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Daarmee kom je het kind tegemoet. Ik kijk wat het kind nodig heeft en maak gebruik van verschillende werkvormen naast POPtalk® zoals: knutselen, rituelen, tekenen, helende verhalen, prentenboeken, spelen, muziek, kleien en visualisaties. Ik ontmoet kinderen en jongeren in hun eigen belevingswereld en nodig ze uit te 'praten' over het verlies en hun verdriet door het in beeld te brengen. Zo leren zij het verlies te integreren in hun leven en kunnen zij (weer) verder groeien in hun ontwikkeling.