Werkwijze

Aanmelding en intake

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of via het contactformulier. Ik maak dan een afspraak voor een (vrijblijvend) informatiegesprek. Om een beeld te krijgen van uw kind en zijn/haar hulpvraag stuur ik u, voorafgaande aan dit gesprek, het intakeformulier toe.

Tijdens dit informatiegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag  en krijgt u een presentatie te zien over beelddenken en/of de Davis®counseling. Ik zal u vervolgens een advies geven over het vervolgtraject. Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid liggen, dan zal ik u doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Als u ervoor kiest om 'In Beeld' in te schakelen voor begeleiding, dan maak ik een afspraak met uw kind voor een intakegesprek (voor de kosten zie tarieven en voor de algemene voorwaarden klik hier

Tijdens deze eerste ontmoeting probeer ik de hulpvraag vanuit uw kind helder te krijgen en stellen we eveneens doelen op. De motivatie om aan (leer)problemen te willen werken is erg belangrijk! Uiteraard volgt er dan een terugkoppeling naar de ouder(s) en kunnen we afspreken waar en wanneer de coaching en/of counseling gaat plaatsvinden. Er wordt dan een coach-overeenkomst opgesteld welke door beide (gezaghebbende) ouders ondertekend dient te worden.

Vervolgtraject

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de hulpvraag van uw kind. Het kan dus zijn dat uw kind 1 uur per week, 1 dagdeel per week of zelfs meerdere dagen (die verdeeld zijn over een paar weken) coaching en/of counseling ontvangt. Tijdens dit traject wordt u, d.m.v. verslagen en foto’s, op de hoogte gehouden van de ervaringen en ontwikkelingen van uw kind. U ontvangt na een Davis®counseling een duidelijk werkplan met bijbehorende opdrachten om uw kind thuis verder te begeleiden.

Het is eventueel mogelijk dat uw kind begeleiding blijft ontvangen.