Coaching en/of Counseling

In Beeld is een praktijk voor kindercoaching & counseling. Maar wat is coaching en wat is counseling en wanneer worden deze ingezet?

Coaching helpt een kind met name op het gebied van denken en bewust worden, 'het hoofd' . Coaching biedt het kind de mogelijkheid om kwaliteiten te ontdekken en deze bewust in te zetten. Hierbij worden middelen gebruikt om deze ontdekkingsreis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is om het kind zelf te laten ontdekken welke oplossingen goed voor hem kunnen werken en vervolgens zijn ontdekkingen leren omzetten in daden of denkstrategieën.

Counseling werkt met 'de handen'. Handvatten, technieken en gereedschappen aangereikt krijgen  om 'problemen' te kunnen hanteren en te begrijpen. Een probleem kan op mentaal maar ook op emotioneel gebied liggen. De counselor geeft concrete handvatten aan het kind zodat het de wereld om zich heen weer kan begrijpen. 

Van A naar B

Natuurlijk is er een overlapping van de vormen. In het middelpunt staat het kind zelf!

Het kind wat met hoofd, hart en handen de wereld om zich heen ervaart en beleeft. Het  kind dat van afhankelijkheid naar zelfstandigheid mag groeien en daar misschien wat hulp bij nodig heeft.

Bij In Beeld kindercoaching&counseling begeleid ik uw kind van A naar B. Om B te bereiken moet ik wel weten hoe A eruit ziet, hoe de omstandigheden zijn, wat de beleving van het kind is. Belangrijk hierbij is om de hulpvraag(A) van het kind boven tafel te krijgen en het doel (B) vast te stellen.

Als A en B duidelijk zijn dan is het tijd voor het nadenken over een vervoersmiddel. Hoe ga ik van A naar B? Wat past bij mij? Wat wil ik? Hoe wil ik het? Het ene kind zal grotere stappen maken dan het andere kind. Motivatie speelt een grote rol, zowel bij het kind als bij de ouders.